Menu

Værdigrundlag

Værdigrundlag, AIK 65 Strøby Fodbold

AIK 65 Strøby Fodbold er en lokal fodboldklub, og vores højeste prioritet er at give de unge en god og positiv introduktion til fodboldspillet.

___________________________________________________________________________________

Sammenhold, venskab og respekt for klubben.  

Kammeratligt samvær og et godt socialt miljø skal være vores styrke.

Resultaterne tæller men ikke på bekostning af den enkeltes trivsel og det sociale sammenhold.

Og der skal være plads til alle.

___________________________________________________________________________________

Vi vil arbejde for, at vores klub fortsat vil udvikles og trives positivt til gavn for vores medlemmer og lokalsamfundet …

Vores prioriteter er derfor …

 • at give medlemmerne en god introduktion til fodbolden samt en positiv oplevelse,
 • at skabe rammerne for et respektfuldt og trygt socialt miljø på og omkring holdene,
 • at styrke kammeratskab og team-ånd internt på holdene,
 • at give plads til bredden ved at alle skal føle sig lige velkomne, involveret og værdsat,
 •  
 • at identificere og udvikle vores talenter samt give mulighed for personlig udvikling, sportsligt såvel som socialt,
 • at sikre trænere, som vil og kan udvikle vores spillere og holdene i harmoni med vores værdier,
 •  
 • at klubben af medlemmerne opfattes som ”vores” klub, og at alle derfor kan og vil bidrage til at klubben fungerer i det daglige og fortsat udvikles,
 • at samarbejde med AIK Fonden og øvrige klubber for at sikre at Strøby Idrætscenter fortsat udvikles som en god ramme omkring idrætsaktiviteterne og et hyggeligt og værdsat mødested for brugerne og nærområdets beboere,
 •  
 • at varetage klubbens økonomi på bedste måde, herunder at sikre tilstrækkelige indtægter til at støtte klubbens sportslige aktiviteter og vores ambitioner omkring udvikling og forbedringer.

I AIK 65 Strøby Fodbold er det ledelsens (bestyrelsens) pligt at sprede kendskabet til klubbens værdier. Det er endvidere ledelsens ret og pligt at følge op på, at aktiviteterne i klubben og på holdene foregår i overensstemmelse med klubbens værdier, samt at de aftaler og pligter, som klubben har påtaget sig, respekteres. Ligeledes forventes det at trænere, forældre og andre interessenter respekterer og bidrager positivt til at fremme klubbens værdier og interesser.