Menu

Træner-/ledermøder

Et par gange om året indkalder klubben alle trænere og holdledere til møde. Oftest i marts og september/oktober. Her fordeles træningstider og baner. Derudover udveksles der naturligvis erfaringer og informationer.

Har du input eller spørgsmål til træner-/ledermøder, kontakt Pernille Worm, e-mail: peki2003@gmail.com eller på mobil 23 66 56 23.