Menu

Børneattest

Det er lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle ledere og trænere, der har med børn under 15 år at gøre. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig.

En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser: Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af børnepornografi, blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Er du ny træner, hjælpetræner eller holdleder kontakt da Halinspektør Egon Wille vedr. indhentning af børneattest. E-mail: egon@wille.dk

Læs mere her

https://www.dbu.dk/klubservice/boerneattester-og-traenerkontrakter/boerneattester/

 

Luk